Het dorp

 

Buurt en dorpbeheer
Wat betekent buurt en dorpbeheer nu eigenlijk?

In het kort komt het er op neer dat de beheergroep contacten onderhoudt met de gemeente over allerlei zaken die ons dorp aangaan. Er is gemiddeld één keer per zes weken een overleg. Er wordt gesproken over groenonderhoud, woningbouw, overleg met woonstichting Acantus, politie, dorpenronde, bestemmingsplan etc.
Kortom; allerlei zaken die met ons dorp te maken hebben.

De contactpersoon voor Drieborg bij de gemeente is Leo Kampschmidt.
tel: 0597-482505. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de vereniging dorpsbelangen hebben de volgende mensen zitting in de beheergroep:

Annetta Feikens; 06-22013335
Kees Barlagen; 06-41467660
Wim Sturkenboom; 06-28405995

 

Heeft u verhuis- of bouwplannen?
Schrikt u van de hoge kavelprijzen?

Neem dan eens een kijkje op Drieborg.
Aan de G. Topelenstraat zijn nog 2 bouwkavels te koop.
De ene kavel is 900 m2, de andere 2000 m2.
Om de prijs hoeft u het niet te laten.HPIM1453
Slechts € 40,00 - € 48,00 per m2 (voor de eerste 600m2)     
Boven 600m2 € 20,00 per m2

Voor inlichtingen:
Gemeente Oldambt                                                          
Telefoon (0597) - 482 000                 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Vereniging Dorpsbelangen Drieborg
Telefoon 0597-417880
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.nl

Informatie over huurwoningen:
Woonstichting Acantus
postbus 110
9640 AC Veendam

0900 - 8400 (lokaal tarief)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3-Borg Unplugged

In het voorjaar van 1996 nodigde een kunstcommissie uit de provincie Groningen mij en twee andere kunstenaars uit om een idee te ontwikkelen voor een kunstwerk in de openbare ruimte van een klein dorp, Drieborg. Deze kunstopdracht moest aan een aantal aspecten voldoen, bijvoorbeeld: het werk moest bij de drie entrees van het dorp verkeersremmende aspecten in zich hebben en het werk moest de geschiedenis van het dorp weerspiegelen. Het dorp is namelijk het enig overgebleven dorp in Groningen dat is gebouwd op een dijk.

HPIM1631


In september dat jaar heb ik mijn voorstel laten zien en toegelicht. Ik had een plaatsgebonden werk ontworpen dat de geschiedenis van het landschap en het dorp combineerde met het praktisch gebruik van de plek door de bewoners, passanten en toeristen. Ik had ook een poëtisch element toegevoegd dat refereerde aan het Limburgse gebruik, het plaatsen van een kleine kapel bij de ingang van een dorp, vergezeld door een grote boom, bedoeld als plek van rust en meditatie.

Toen ik mijn ideeën begon te ontwikkelen voor deze opdracht, begon ik te lezen over de geschiedenis van de streek. Ik bezocht het dorp diverse keren om het landschap en de ruimtelijke indeling van het dorp te beleven en ik sprak met verschillende inwoners van Drieborg. Een van de opvallende dingen voor mij was de eenvoudige manier waarop het dorp is gebouwd en geordend. Er was geen overdreven luxe en in haar eenvoud liet het mij het leven zien van mensen die erg betrokken waren bij hun dorp, het landschap en het weer. Van de ongeveer 450 inwoners waren er een groot aantal veehouder of agrariër. Zij zijn gewend hard te werken, hebben aan weinig woorden genoeg, waarbij de meeste mensen het dialect spreken dat voor mij moeilijk was te verstaan.

Het landschap in het noordoosten van Nederland is erg vlak en grenst aan de zee en Duitsland. Het land was gewonnen op de zee, een proces dat aanving in de zestiende eeuw. Mensen veroverden land op de zee door dijken te bouwen en verschillende keren nam de zee land terug door overstromingen. Gedurende de eeuwen ontwikkelde er zich een landschap van polders en dijken. Drieborg werd gebouwd op een van de oudste dijken en het blijkt het enig resterende dijkdorp in Groningen te zijn.

                                                                                                        

dijkgat


Ik was gecharmeerd door de ruigheid van het weer, het landschap en de mensen. Ik wilde de aanwezige balans niet verstoren door een of ander trendy of opvallende kunstwerk dat geen relatie zou hebben met de plek. Ik wilde de harmonie tussen dorp, bewoners en omgeving versterken met mijn kunstwerk "3-BORG UNPLUGGED."

 "3-BORG UNPLUGGED" bevat verschillende onderdelen. Bij ingang nummer 1, vind je een 9 meter blauw terrazzo bank in het groen. Er is een grote opening in de aanwezige bossage gesnoeid waardoor je een prachtig zicht hebt op de wijde polderlandschap waarnaar de bank verwijst. De horizontale lijn van de bank contrasteert met de helling van de dijk waardoor de dijkvorm geaccentueerd wordt. Het heeft een monumentaal effect en is tevens een praktisch object, te gebruiken als picknickplaats.

HPIM1607

Ingang nummer twee is een plek waar geen duidelijke grens ligt tussen het dorp en omringend landschap. Hier vloeien het landschap, beplanting en boerderijen en de weg mooi in elkaar over. Het zou jammer zijn als hier een groot beeldhouwwerk geplaatst zou worden. Hier begint ook het schelpenpad welke loopt naar ingang nummer 1. Ik heb verschillende blauwe terazzo kubussen geplaatst bij ingang nummer twee en dit herhaalt langs het pad. Deze tekens hebben op het bovenvlak oude historische landkaarten in emaille die de geschiedenis van het zich door de eeuwen heen ontwikkelde landschap laten zien. Deze kubussen vindt men terug door het gehele dorp en sommige plekken buiten het dorp. Bijv. het grote sluizencomplex Nieuw Statenzijl dat erg belangrijk is in historisch en hedendaags opzicht, vanwege de waterhuishouding.

HPIM1616HPIM1615

 

 

 

 

Bij ingang nummer drie vind je een kleine verblijfplaats, geïnspireerd op het oude katholieke gebruik om bij dorpsentrees kapelletjes te plaatsen. Men kan er op een kubus plaatsnemen naast het spiraalvormig deel van een schelp, gegoten in brons. Op deze plek van rust, word je beschermd tegen wind uit het open polderlandschap door een metalen scherm waartegen een billboard leunt en de hierbij nieuw geplante boom. Het billboard is gemaakt van emaille, waarop herhalend: "3-BORG UNPLUGGED" is gedrukt.

HPIM1621HPIM1624

HPIM1622

 

 

 

Ons Dorpje ligt te dromen
De lieve, lange dag
Want achter zware dijken
Daar zingt de Dollard zacht
Maar als de stormen razen
Bij 't vallen van de nacht
Dan sluit men voor het slapen
De laatste polders af
En hoort men vrouwen klagen
Het spookt weer boven 't Wad
 
 
 
 
Drieborg, een Dijk (van een) dorp

Drieborg is ontstaan in de 18e eeuw. Vooral langs de oudedijk werden toen huizen gebouwd. Voor deze tijd sronden er al een paar huizen onder aan de oude zeedijk en de naam van de nederzetting was Stocksterhörn. Na de inpoldering van de Kroonpolder werden de arbeiderswoningen op de zeedijk gebouwd. Omstreeks 1850 was het inwonertal gegroeid tot 270.
 
Drieborg is het enige echte dijkdorp in de provincie Groningen. Het ontleent zijn naam aan de samenkomst van de drie dijken. Opvallend is het hoogteverschil tussen de Kroonpolder aan de noordkant en de Binnenlanden aan de zuidkant. Dit is vooral goed te zien aan de Oudedijk. Het hoogteverschil is ontstaan door het inklinken van het veen onder de kleilaag.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel huizen verdwenen. Vandaar de vele "gaten" op de Oudedijk. Dit proces is gelukkig gestopt.
Drieborg is er nog steeds. De bevolking is aktief om het dorp leefbaar te houden. Er worden vele huizen opgeknapt en gebouwd.
Drieborg is een dorp waar het goed wonen is. Er is een goed leefklimaat en er zijn altijd vele aktiviteiten.
 

landschap

 
 
Dorpslied:
 
Ons dorpje ligt te dromen                                Maar als de stormen razen                   Dan sluit men voor het slapen
De lieve lange dag                                          Met ongekende kracht                          De laatste polder af
Want achter zware dijken                                Bespringen hoge baren                         En hoort men vrouwen klagen
Daar zingt de Dollard zacht                              De wachters van de nacht                    "Het spookt weer boven 't wad"
Noe-noe-noe-noe                                            Hoei-hoei enz.                                     Hoei-hoei enz.
Noe-noe-noe-noe-noe-noe                             
 
Maar als de morgens breken                            En wilt gij gaarne weten
Door 't grijze neveldak                                    Hoe nu ons dorpje heet
Dan is het uit met vrezen                                Dan zal ik u dit zeggen
Weer zingt de Dollard zacht                             Opdat gij't niet vergeet
Hm-hm enz.                                                   Drieborg-Drieborg enz.
 

Dit lied is geschreven door W. Hemmes, hoofd der school te Drieborg van 1958 -1971


 

De Drieborger vlag!
Op onderstaande foto ziet u de Drieborger vlag. Deze vlag is ontworpen door de Vereniging Dorpsbelangen Drieborg.

                                                     drieborg

Als ondergrond is de Groninger vlag gebruikt. Hierop afgebeeld staat een geel huis met drie puntdaken. Daarover heen staat het woord Drieborg. Verklaring: Omdat we een dorp in Groningen zijn, als ondergrond de Groninger vlag. Het huis met de drie daken, je kunt ook zeghgen drie huizen aan elkaar, oftewel drie borgen, het ontstaan van de naam Drieborg. Tot slot de naam van ons dorp in grote zwarte letters: Drieborg

Over het ontstaan van de naam Drieborg bestaan meerdere uitleggen. Alles hierover kunt u vinden in het boekwerkje: Drieborg, een dijkdorp in Groningen. In dit boekje wordt ingegaan op het ontstaan van Drieborg, de middelen van bestaan, de oorlogstijd en het sociale leven. Voor de verfraaiing zijn er foto's en kaarten in het boekje opgenomen. Ook is er een lijst met boeken en geschriften die iets met Drieborg te maken hebben. Drieborg wordt dus in al zijn  facetten belicht.