Ons Dorpje ligt te dromen
De lieve, lange dag
Want achter zware dijken
Daar zingt de Dollard zacht
Maar als de stormen razen
Bij 't vallen van de nacht
Dan sluit men voor het slapen
De laatste polders af
En hoort men vrouwen klagen
Het spookt weer boven 't Wad
 
 
 
 
Drieborg, een Dijk (van een) dorp

Drieborg is ontstaan in de 18e eeuw. Vooral langs de oudedijk werden toen huizen gebouwd. Voor deze tijd sronden er al een paar huizen onder aan de oude zeedijk en de naam van de nederzetting was Stocksterhörn. Na de inpoldering van de Kroonpolder werden de arbeiderswoningen op de zeedijk gebouwd. Omstreeks 1850 was het inwonertal gegroeid tot 270.
 
Drieborg is het enige echte dijkdorp in de provincie Groningen. Het ontleent zijn naam aan de samenkomst van de drie dijken. Opvallend is het hoogteverschil tussen de Kroonpolder aan de noordkant en de Binnenlanden aan de zuidkant. Dit is vooral goed te zien aan de Oudedijk. Het hoogteverschil is ontstaan door het inklinken van het veen onder de kleilaag.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel huizen verdwenen. Vandaar de vele "gaten" op de Oudedijk. Dit proces is gelukkig gestopt.
Drieborg is er nog steeds. De bevolking is aktief om het dorp leefbaar te houden. Er worden vele huizen opgeknapt en gebouwd.
Drieborg is een dorp waar het goed wonen is. Er is een goed leefklimaat en er zijn altijd vele aktiviteiten.
 

landschap

 
 
Dorpslied:
 
Ons dorpje ligt te dromen                                Maar als de stormen razen                   Dan sluit men voor het slapen
De lieve lange dag                                          Met ongekende kracht                          De laatste polder af
Want achter zware dijken                                Bespringen hoge baren                         En hoort men vrouwen klagen
Daar zingt de Dollard zacht                              De wachters van de nacht                    "Het spookt weer boven 't wad"
Noe-noe-noe-noe                                            Hoei-hoei enz.                                     Hoei-hoei enz.
Noe-noe-noe-noe-noe-noe                             
 
Maar als de morgens breken                            En wilt gij gaarne weten
Door 't grijze neveldak                                    Hoe nu ons dorpje heet
Dan is het uit met vrezen                                Dan zal ik u dit zeggen
Weer zingt de Dollard zacht                             Opdat gij't niet vergeet
Hm-hm enz.                                                   Drieborg-Drieborg enz.
 

Dit lied is geschreven door W. Hemmes, hoofd der school te Drieborg van 1958 -1971


 

De Drieborger vlag!
Op onderstaande foto ziet u de Drieborger vlag. Deze vlag is ontworpen door de Vereniging Dorpsbelangen Drieborg.

                                                     drieborg

Als ondergrond is de Groninger vlag gebruikt. Hierop afgebeeld staat een geel huis met drie puntdaken. Daarover heen staat het woord Drieborg. Verklaring: Omdat we een dorp in Groningen zijn, als ondergrond de Groninger vlag. Het huis met de drie daken, je kunt ook zeghgen drie huizen aan elkaar, oftewel drie borgen, het ontstaan van de naam Drieborg. Tot slot de naam van ons dorp in grote zwarte letters: Drieborg

Over het ontstaan van de naam Drieborg bestaan meerdere uitleggen. Alles hierover kunt u vinden in het boekwerkje: Drieborg, een dijkdorp in Groningen. In dit boekje wordt ingegaan op het ontstaan van Drieborg, de middelen van bestaan, de oorlogstijd en het sociale leven. Voor de verfraaiing zijn er foto's en kaarten in het boekje opgenomen. Ook is er een lijst met boeken en geschriften die iets met Drieborg te maken hebben. Drieborg wordt dus in al zijn  facetten belicht.