3-Borg Unplugged

In het voorjaar van 1996 nodigde een kunstcommissie uit de provincie Groningen mij en twee andere kunstenaars uit om een idee te ontwikkelen voor een kunstwerk in de openbare ruimte van een klein dorp, Drieborg. Deze kunstopdracht moest aan een aantal aspecten voldoen, bijvoorbeeld: het werk moest bij de drie entrees van het dorp verkeersremmende aspecten in zich hebben en het werk moest de geschiedenis van het dorp weerspiegelen. Het dorp is namelijk het enig overgebleven dorp in Groningen dat is gebouwd op een dijk.

HPIM1631


In september dat jaar heb ik mijn voorstel laten zien en toegelicht. Ik had een plaatsgebonden werk ontworpen dat de geschiedenis van het landschap en het dorp combineerde met het praktisch gebruik van de plek door de bewoners, passanten en toeristen. Ik had ook een poëtisch element toegevoegd dat refereerde aan het Limburgse gebruik, het plaatsen van een kleine kapel bij de ingang van een dorp, vergezeld door een grote boom, bedoeld als plek van rust en meditatie.

Toen ik mijn ideeën begon te ontwikkelen voor deze opdracht, begon ik te lezen over de geschiedenis van de streek. Ik bezocht het dorp diverse keren om het landschap en de ruimtelijke indeling van het dorp te beleven en ik sprak met verschillende inwoners van Drieborg. Een van de opvallende dingen voor mij was de eenvoudige manier waarop het dorp is gebouwd en geordend. Er was geen overdreven luxe en in haar eenvoud liet het mij het leven zien van mensen die erg betrokken waren bij hun dorp, het landschap en het weer. Van de ongeveer 450 inwoners waren er een groot aantal veehouder of agrariër. Zij zijn gewend hard te werken, hebben aan weinig woorden genoeg, waarbij de meeste mensen het dialect spreken dat voor mij moeilijk was te verstaan.

Het landschap in het noordoosten van Nederland is erg vlak en grenst aan de zee en Duitsland. Het land was gewonnen op de zee, een proces dat aanving in de zestiende eeuw. Mensen veroverden land op de zee door dijken te bouwen en verschillende keren nam de zee land terug door overstromingen. Gedurende de eeuwen ontwikkelde er zich een landschap van polders en dijken. Drieborg werd gebouwd op een van de oudste dijken en het blijkt het enig resterende dijkdorp in Groningen te zijn.

                                                                                                        

dijkgat


Ik was gecharmeerd door de ruigheid van het weer, het landschap en de mensen. Ik wilde de aanwezige balans niet verstoren door een of ander trendy of opvallende kunstwerk dat geen relatie zou hebben met de plek. Ik wilde de harmonie tussen dorp, bewoners en omgeving versterken met mijn kunstwerk "3-BORG UNPLUGGED."

 "3-BORG UNPLUGGED" bevat verschillende onderdelen. Bij ingang nummer 1, vind je een 9 meter blauw terrazzo bank in het groen. Er is een grote opening in de aanwezige bossage gesnoeid waardoor je een prachtig zicht hebt op de wijde polderlandschap waarnaar de bank verwijst. De horizontale lijn van de bank contrasteert met de helling van de dijk waardoor de dijkvorm geaccentueerd wordt. Het heeft een monumentaal effect en is tevens een praktisch object, te gebruiken als picknickplaats.

HPIM1607

Ingang nummer twee is een plek waar geen duidelijke grens ligt tussen het dorp en omringend landschap. Hier vloeien het landschap, beplanting en boerderijen en de weg mooi in elkaar over. Het zou jammer zijn als hier een groot beeldhouwwerk geplaatst zou worden. Hier begint ook het schelpenpad welke loopt naar ingang nummer 1. Ik heb verschillende blauwe terazzo kubussen geplaatst bij ingang nummer twee en dit herhaalt langs het pad. Deze tekens hebben op het bovenvlak oude historische landkaarten in emaille die de geschiedenis van het zich door de eeuwen heen ontwikkelde landschap laten zien. Deze kubussen vindt men terug door het gehele dorp en sommige plekken buiten het dorp. Bijv. het grote sluizencomplex Nieuw Statenzijl dat erg belangrijk is in historisch en hedendaags opzicht, vanwege de waterhuishouding.

HPIM1616HPIM1615

 

 

 

 

Bij ingang nummer drie vind je een kleine verblijfplaats, geïnspireerd op het oude katholieke gebruik om bij dorpsentrees kapelletjes te plaatsen. Men kan er op een kubus plaatsnemen naast het spiraalvormig deel van een schelp, gegoten in brons. Op deze plek van rust, word je beschermd tegen wind uit het open polderlandschap door een metalen scherm waartegen een billboard leunt en de hierbij nieuw geplante boom. Het billboard is gemaakt van emaille, waarop herhalend: "3-BORG UNPLUGGED" is gedrukt.

HPIM1621HPIM1624

HPIM1622