HUISARTSENPRAKTIJKEN GEZONDHEIDSCENTRUM REIDERLAND

Huisartsen:                                                                                Bospad 16
Dhr. N. Alizadeh;                                                                        9684 AW Finsterwolde
Dhr. K. Polinder.                                                                         Tel: 0597 458630
Mevr  M Zwart, huisarts in opleiding.

Nurse Practitioner:
(onder supervisie van een huisarts)
Mevr. R. Gerlach.

Praktijkondersteuners:
Dhr. J. Postma;
Mevr. T. de Jong.

Doktersassistentes:
Alexandra Hartog;
Jikky de Brock;
Angelique Haan;
Zwanie Kiewiet;
Wubbiena Luppens;
Sier Schuiling;
Gineke de Vries.

Openingstijden:
iedere werkdag van 08:00 – 17:00.
Spreekuur in Nieuweschans: woensdag 08:00-10:30 uur

Spoedgevallen: Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u bellen met de praktijk, kies optie 1 voor spoedgevallen. U krijgt direct iemand aan de lijn.

Buiten werktijden (na 17:00 en in de weekenden):   DOKTERSDIENST  0900-9229.
Niet vergeten: VERZEKERINGSGEGEVENS GEREED HOUDEN.

Afspraken maken: 
Telefonisch en aan de balie dagelijks van 08:00 – 10:00  uur 
De assistente zal vragen naar de reden van uw contact, om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw  klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
De nurse-practitioner doet zelfstandig spreekuur ter ondersteuning van de huisarts. Dit wordt gemeld door de assistente.
Meer tijd nodig voor een consult?  Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wilt u telefonisch contact met uw huisarts, kunt u 's ochtends tussen 08.00-10.00 uur contact opnemen met de assistente. Zij zal u inplannen voor het telefonisch terug-bel-spreekuur. De huisarts belt u 's middags terug.

Bellen voor uitslagen
U kunt dagelijks bellen voor uitslagen, graag tussen 13.00-14.00 uur.


Assistentes:
De assistentes staan u als eerste te woord aan de telefoon of aan de balie. Ze zijn opgeleid om u te helpen met medische informatie en houden zelf ook spreekuur voor controles en kleine verrichtingen.  Ze kunnen ook een afspraak maken voor het spreekuur van de dokters of andere medewerkers
Spreekuur van assistente:  afspraak telefonisch en aan de balie dagelijks van 08:00 – 10:00 uur.
Huisbezoek van de assistente is mogelijk bijv. als u slecht  ter been bent.

De tijden van het assistente spreekuur is dagelijks: 10.0-11.30 uur en 14.00-15.00 uur.

Praktijkondersteuners:
doen spreekuurcontroles voor specifieke patiëntengroepen, zoals diabetes astma/ copd enzovoort, dus vooral preventieve zorg
afspraak telefonisch en aan de balie dagelijks van 08:00 – 10:00 uur.

DIETISTE , mevr. Ellen Huisman houdt spreekuur in het Gezondheidscentrum.
U kunt een afspraak maken telefonisch en aan de balie dagelijks van 08:00– 10:00 uur.