* 30-12-1909 Ds. B. J. Ader

In 1938 kwam Ds. B.J. Ader als beginnend predikant van Amsterdam naar Nieuw Beerta. Bij deze gemeente horen toen Drieborg, de polders en de Zijlen. Tijdens de oorlog wordt de pastorie in Nieuw Beerta schuiladres voor joden en mensen die weigeren in dienst te treden voor de Duitse bezetters. De zorg voor de onderduikers berust bij Mw. Ader-Appels, terwijl haar man zelf onderduikt om in het westen van het land in het verzet bezig te zijn. Ds. Ader wordt verraden en belandt in de gevangenis. 1944 wordt hij door de Duitsers gefusilleerd. Mevr. J.A. Ader-Appels schreef over deze oorlogsperiode het boek:
"EEN GRONINGER PASTORIE IN DE STORM"

 
Zij heeft op een unieke manier het werk van haar man voortgezet. Ze werkte eerst als catechete, later werd ze zelf predikante. Door haar werk kon de pastorie in Drieborg en het gebouw erachter worden gebouwd. Rond 50 jaar heeft ze in Drieborg en de wijde omgeving gewerkt. De stichting wil dit werk voortzetten. Als geloofsgemeenschap hebben wij veel aan Ds. Ader - en de vruchten van zijn inzet te danken. Onder meer draagt tot op de dag van vandaag de Ds. Aderstichting substantieel bij aan de kosten van de predikantsplaats. De Ds.Ader Stichting is van levensbelang voor onze geloofsgemeenschap Reiderland.